Dag 3 - Rood

01-05-2018 23:33

Oke, iets met rood. Tja, rood, er is natuurlijk heel veel rood. Ik zat nog aan de koffie en keek rond in mijn woonkamer, hmmm, weinig rood…sterker nog, helemaal geen rood. Hahaha. Oke, dus absoluut nog een reden erbij om naar buiten te gaan! De andere reden was dat de zon eindelijk weer scheen en het was droog, FIJN!!

 

Direct kreeg ik al wat inspiratie om iets te schieten met het thema Rood, zoals bv een binnenkant van een tractor band (woon in de polder, logische match). Of wacht, nee ik rijd naar de Willemsbrug. Tijdje geleden nam ik deze in de avond en dat leek me een mooie voor deze opdracht. Stel dat het me toch tegen zou vallen zou ik naar de kade rijden, waar ik de Brienenoord brug zou zien en dan wacht ik net zo lang tot er een rode vrachtwagen over heen zou rijden.

 

Zo gezegd zo gedaan, even nog een vlog ingesproken en go. Nu zou je zeggen, appeltje eitje even ergens naar toe rijden. Is niet zo. Vroeger ging ik ECHT NIET met de auto naar Rotterdam, laat staan in Rotterdam. Ik ben de polder gewend he, lekker rustig enz…Nu ik ruim 3 jaar niet heb kunnen rijden, maar wel heel veel in Rotterdam ben geweest met meerijden. Allerlei ziekenhuizen bezocht, revalidatie, instanties etc…voelt het eigenlijk best vertrouwd nu. Echt heel vreemd, ik reed er zo heen. Toch wel appeltje eitje en heel gaaf gevoel achteraf. Ik vond de foto trouwens prachtig, ik bleef nog even nagenieten op een bankje daar in het zonnetje.

 

Kort erna kwam er een boot aan (die zie je wel eens daar, haha) en wat denk je, volop rood aan die boot + een rode personenauto op de boot. Hoe rood wil je het hebben, netjes gewacht op het juiste moment en afgeknipt. Blij!!!

 

Op de terugweg toch nog even voor de zekerheid de rode vrachtwagen op de brug vastgelegd. Tja, als je eenmaal concentreert op een kleur, in dit geval rood, is echt alles rood. Ik weet direct weer waarom ik niets van rood in mijn woonkamer heb. Na vandaag ben ik wel weer klaar met die kleur rood! Hahahaha. Overigens blijf ik gewoon rustig staan wachten hoor voor het rode stoplicht, dat dan weer wel. Voor nu een fijne avond, op naar de volgende ‘leuke’ opdracht.

 

Groet, Monique

 

Okay, something with red. Well, red, there is of course a lot of red. I was still having coffee and looked around my living room, hmmm, little red ... in fact, no red at all. Hahaha. Okay, so absolutely another reason to go outside! The other reason was that the sun finally shone again and it was dry, FINE !!

 

Immediately I got some inspiration to shoot something with the theme Red, such as an inside of a tractor tire (living in the polder, logical match). Or wait, no I drive to the Willemsbrug. I took it in the evening a while ago and that seemed a good job for me. Imagine that it would still disappoint me I would drive to the quay where I would see the Brienenoord bridge and then I would wait until a red truck would drive over it.

 

No sooner said than done, just a vlog voiced and go. Now you would say, apple egg just going somewhere. Is not. In the past I did NOT REALLY drive to Rotterdam by car, let alone in Rotterdam. I'm used to the polder hey, nice and quiet etc ... Now that I have not been able to drive for more than 3 years, but I've traveled a lot with Rotterdam. All kinds of hospitals visited, rehabilitation, agencies etc ... it feels pretty familiar now. Really very strange, I drove there. It is still a nice egg and very cool feeling afterwards. I found the picture beautiful, by the way, I stayed on a bench in the sun.

 

Shortly after, a boat arrived (you see it once there, haha) and what do you think, plenty of red on that boat + a red passenger car on the boat. How red do you want it to be, neatly waiting for the right moment and cutting it off. Happy !!!

 

On the way back we decided to put the red truck on the bridge. Well, once you concentrate on a color, in this case red, everything is red. I immediately know why I do not have red in my living room. After today I'm done with that color red again! Hahahaha. Incidentally, I just stay calmly waiting for the red traffic light, then again. For a nice evening now, on to the next 'nice' assignment.

 

Regards, Monique