Dag 6 - kapot

04-05-2018 23:24

 

Kapot?

Hmmm, 4 dagen geleden viel er een wijnglas kapot….maar ja, we maken nieuwe foto’s niet uit het archief. Nu was dit zo wie zo niet echt een mooie foto. Es denken hoor, tja mijn tomtom heeft de geest gegeven, persoonlijk vind ik dit een beetje saai om te fotograferen.

 

Ik keek op de kast, ik heb ook nog een typemachine die is tijdens de reparatie kapot gegaan. Waarschijnlijk nog wel een mankementje die ooit gemaakt kan worden…maar voor nu doet hij het echt niet meer. Om nou 2 x een typemachine te doen, nou nee!

Tussen twee typemachines in staat een vintage oude camera, ohja, kapot, nou inderdaad. Deze doet het echt al jaren niet meer, vraag me af of mijn vader ooit heeft meegemaakt dat deze het ooit deed. Ik kreeg deze van mijn vader, nog een keer vragen aan hem.

 

Vanmiddag de camera gefotografeerd en had nu ook een kandidaat voor dag 6.

 

Heel nieuwsgierig naar de opdracht van dag 7, het was zo wie zo weer super leuk om mee te doen. Morgen eens verdiepen in het VIP zijn, want ik weet dat ik dit vorig jaar wilde. Alleen te langzaam geweest met in verdiepen en evt opgeven. Laat ik dat dit jaar eens anders aanpakken. Het staat al op mijn to do list!

 

Fijne avond!

Groet, Monique

 

Day 6 - broken

 

Broken?

Hmmm, 4 days ago a wine glass broke ... but yes, we do not take new photos from the archive. Now this was so who is not really a nice picture. Think, think, well my tomtom has given the spirit, personally I find this a bit boring to photograph.

 

I looked at the cupboard, I also have a typewriter that broke during the repair. Probably still a problem that can ever be made ... but for now it really does not work anymore. To do twice a typewriter, well no!

Between two typewriters capable of a vintage old camera, ohja, broken, well indeed. He has not done it for years, wonder if my father ever experienced that he ever did. I got this from my father, ask him again.

 

This afternoon the camera was photographed and now had a candidate for day 6.

 

Very curious about the assignment of day 7, it was so who super nice to participate. Tomorrow I will be immersed in VIP, because I know I wanted this last year. Only too slow with deepening and possibly giving up. Let me deal with that differently this year. It is already on my to do list!

 

Good evening!

Regards, Monique